12

GSM/GPRS Modülü İle MQTT Protokolünün Kullanımı

Bir önceki yazıda ESP8266 ile MQTT protokolünün kullanımı anlatmıştım. Bu yazıda ise benzer şekilde MQTT protokolünü SIM800 serisi bir GSM/GPRS modülü ile kullanalım ve STM32‘nin abone olduğu bir topice gelen mesaja göre basitçe bir led yakma söndürme işlemini yapalım. Bu yazıyı bir önceki yazının devamı olarak düşünebiliriz

Bir önceki yazının sonlarında bahsettiğim port yönlendirme olayını bu yazıda yapacağız. ESP8266 ve brokerın çalıştığı bilgisayar aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğu için port yönlendirme yapmamıştım. GSM modülü GPRS bağlantısı ile brokera dışarıdan bağlanacak yani aynı ağ içerisinde olmayacağı için port yönlendirme yapmamız gerekir. Port yönlendirmeyi modem arayüzünden “NAT” sekmesinden yapabilirsiniz.

Port Yönlendirme

Yukarıdaki resimde benim port yönlendirme için yaptığım ayarlar görülmektedir. Yerel IP adresi brokerın çalıştığı bilgisayarın IP numarası olmalı ve port yine 1883 olmalı.

Port yönlendirme ayarlarını yaptıktan sonra brokerı çalıştırıp port yönlendirme işleminin yapılıp yapılmadığını kontrol etmekte fayda var. Bunun için bazı siteler var. Mesela canyouseeme.org sitesine giderseniz karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacak.

Bu siteden portun açık olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Buradaki IP numarası sizin internetinizin IP numarasıdır. Bu IP numarasını brokera bağlanırken kullanacağız.

NOT: Burada değinmek istediğim önemli bir nokta var. Bazı internet sağlayıcı firmalar havuz IP sistemine geçmiş. Bu yüzden siz port açsanız bile dışarıdan o porta erişemiyorsunuz. Porta erişebilmek için statik IP almak gerekiyor ve bununda aylık belli bir ücreti var.Ben 1883 portuna erişmek için uzunca bir zaman harcamıştım.Sonradan öğrendim ki internet sağlayıcımdan kaynaklanan bir sorunmuş. Eğer sizde açtığınız porta dışarıdan erişemiyorsanız bu yüzden olabilir.

Brokera Bağlanma

MQTT paket formatının detaylarına bir önceki yazıda değinmiştim. Bir önceki yazıya ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz ->ESP8266 ve STM32 ile MQTT Protokolünün Kullanımı

Kullanacağımız MQTT paket formatlarını hatırlayalım.

MQTT Paket Formatı

Brokera bağlanmak için yazdığım fonksiyon aşağıdaki gibidir. Paket formatının içeriği değişmediği için bu fonksiyondaki değişiklikler sadece AT komutlarında yapılmıştır.

void Connect_Broker(char *Ip ,char *Port)
{
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"AT+CIPCLOSE\r\n",strlen("AT+CIPCLOSE\r\n"),1000);			// Close TCP or UDP connection.
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"AT+CIPMODE=0\r\n",strlen("AT+CIPMODE=0\r\n"),5000);		// TCP Application Mode : 0->Normal Mode ,1->Transparent Mode
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"AT+CIPMUX=0\r\n",strlen("AT+CIPMUX=0\r\n"),1000);			// Single IP connection
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"AT+CSTT=\"internet\",\"\",\"\"\r\n",strlen("AT+CSTT=\"internet\",\"\",\"\"\r\n"),5000);	// APN settings
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"AT+CIICR\r\n",strlen("AT+CIICR\r\n"),5000); // Bring Up Wireless Connection with GPRS or CSD
	HAL_Delay(1000);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"AT+CIFSR\r\n",strlen("AT+CIFSR\r\n"),1000); // Get Local IP Address 
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)tx_buffer,sprintf(tx_buffer,"AT+CIPSTART=\"TCP\",\"%s\",\"%s\"\r\n",Ip,Port),5000); // Start up TCP connection
	HAL_Delay(2000);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"AT+CIPQSEND=1\r\n",strlen("AT+CIPQSEND=1\r\n"),5000); // Select Data Transmitting Mode. 0->Normal mode ,1->Quick send mode
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"ATE0\r\n",strlen("ATE0\r\n"),5000);									// Set Command Echo Mode. 0->Echo mode off,1->Echo mode on 
	HAL_Delay(100);
	
	//connect packet
	
	ProtocolNameLength = strlen(protocolName);
	ClientIDLength   = strlen(clientID);
	uint8_t Remainlength;
	Remainlength = 2+ProtocolNameLength+6+ClientIDLength;
	uint16_t length = sprintf(tx_buffer,"%c%c%c%c%s%c%c%c%c%c%c%s",(char)connect,(char)Remainlength,(char)(ProtocolNameLength << 8),(char)ProtocolNameLength,protocolName,(char)level,(char)flag,(char)(keepAlive << 8),(char)keepAlive,(char)(ClientIDLength << 8),(char)ClientIDLength,clientID);
	
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)tx_buffer,sprintf(tx_buffer,"AT+CIPSEND=%d\r\n",length),1000);
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)tx_buffer,sprintf(tx_buffer,"%c%c%c%c%s%c%c%c%c%c%c%s",(char)connect,(char)Remainlength,(char)(ProtocolNameLength << 8),(char)ProtocolNameLength,protocolName,(char)level,(char)flag,(char)(keepAlive << 8),(char)keepAlive,(char)(ClientIDLength << 8),(char)ClientIDLength,clientID),5000);

}

Bu fonksiyonda ESP8266 için yazılan fonksiyona göre bir kaç farklılıklar ve ekstradan AT komutları var. Bunlara biraz değinelim.

AT+CSTT=”internet”,””,”” : Bu komut ile APN ayarlarını yapıyoruz. Ben GSM modüle Turkcell simkart taktığım için APN ayarlarını bu şekilde yaptım.

AT+CIICR: GPRS bağlantısı kurmak veya aktif etmek için bu komutu kullanıyoruz.

AT+CIPSTART=”TCP”,”212.125.xx.xxx”,”1883″: Bu komut ESP8266 da kullanılan TCP/IP bağlantı komutuna benzesede gözden kaçan ufak bir farklılık var. ESP8266 için kullanılan komutta port bilgisi çift tırnak işareti olmadan gönderiliyor. SIM800 modülü için ise port değeri de çift tırnak arasında olması gerekli. Ayrıca buradaki IP adresi yukarıda bahsettiğim canyouseeme.org sitesinde görülen sizin internetinizin IP adresi olmalı.

ATE0: Bu tarz AT komutları ile haberleşen modüllerde eko(echo) olarak adlandırılan bir durum vardır. Siz uart üzerinden modüle gönderdiğiniz komutu GSM modül işlemeden önce sizin gönderdiğiniz mesajı aynen size geri iletir. Subscribe olduğumuz topice gelen mesaj da yine uart üzerinden STM32’ye geleceği için rx_buffer’da gönderdiğim verilerin tekrar kaydedilmesini istemediğim için echo modunu pasif ediyorum(ATE0->Echo mode off,ATE1->Echo mode on).

Subscribe ile Publish fonksiyonlarında bir değişiklik yapmadım.

void Subscribe(char *topic)
{
	uint16_t TopicLength = strlen(topic);
	uint8_t RemainLength = 2+2+TopicLength+1; // packetIDlength(2) + topiclengthdata(2)+topiclength+Qos
	uint16_t length = sprintf(tx_buffer,"%c%c%c%c%c%c%s%c",(char)subscribeCon,(char)RemainLength,(char)(packetID << 8),(char)packetID,(char)(TopicLength << 8),(char)TopicLength,topic,(char)Qos);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)tx_buffer,sprintf(tx_buffer,"AT+CIPSEND=%d\r\n",length),1000);
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)tx_buffer,sprintf(tx_buffer,"%c%c%c%c%c%c%s%c",(char)subscribeCon,(char)RemainLength,(char)(packetID << 8),(char)packetID,(char)(TopicLength << 8),(char)TopicLength,topic,(char)Qos),5000);
	
}
void publish(char *topic, char *message)
{

	uint16_t topiclength = strlen(topic);
	uint8_t remainlength = 2+topiclength+strlen(message);
	int length = sprintf(tx_buffer,"%c%c%c%c%s%s",(char)publishCon,(char)remainlength,(char)(topiclength << 8),(char)topiclength,topic,message);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)tx_buffer,sprintf(tx_buffer,"AT+CIPSEND=%d\r\n",length),100);
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)tx_buffer,sprintf(tx_buffer,"%c%c%c%c%s%s",(char)publishCon,(char)remainlength,(char)(topiclength << 8),(char)topiclength,topic,message),5000);
	HAL_Delay(100);
	
}

MQTT ile Basitçe Bir LED Yakma/Söndürme

Son olarak STM32‘ye bağlı bir ledi MQTT protokolünü kullanarak yakıp söndürme işleminden bahsetmek istiyorum. Bu işlemi şöyle yapacağız; STM32 ile “IOT” topic’ine abone olacağız ve telefona daha önce indirdiğim MyMQTT isimli uygulamadan bu topic’e basitçe bir mesaj gönderip(ON veya OFF) led yakıp söndüreceğiz. Kolay anlaşılması açısından olabildiğince olayı basite indirmeye çalışacağım. Mantığını anladığınız zaman istediğiniz gibi mesaj gönderip led yakıp söndürmekten daha farklı işlemleri yapabilirsiniz.

Peki subsribe olunan topice bir mesaj geldiğinde STM32’ye uart üzerinden nasıl veriler gelir? Şöyle düşünelim; Telefondan veya başka bir bilgisayardan bir topice mesaj gönderdiğimizde yani yayın(publish) yaptığımızda belli paket formatında veriler gönderiyorduk. Aynı şekilde STM32 ile yayın yaparken de bu formatı uart üzerinden göndererek yayın yapıyorduk. Burada aslında yayını biz broker’a yapıyoruz ve broker bizim yayın yaptığımız topice abone olan başka bir cihaz var ise aynı şekilde broker da o cihazlara yayın yapıyor. Yani kısaca STM32 ile abone olduğumuz topice bir mesaj geldiğinde publish paket formatının aynısı uart üzerinden STM32’ye gelmesi gerekir.

Publish Paket Formatı

Bu paketin içerisinden mesajı verisini çekip buna göre bir karar mekanizması kurmamız gerekir. Bu mesajı çekmek için basitçe şöyle bir algoritma kullandım.

 1. Buffer içerisinde publish paket formatın başlangıç değeri(0x30) bir for döngüsü ile aranıp bu değişkenin buffer içerisindeki yeri saptanır.
 2. Daha sonra 0x30 değerinden sonraki 3 değer okunup topic adı uzunluğu ve remain length çekilir.
 3. message_length = remain_length -(topic_length + 2) ile okunacak olan mesaj uzunluğu hesaplanır.
 4. Bir başka for döngüsü ile mesaj bir başka diziye kaydedilir.

Mesajı çeknek için yazdığım fonksiyon aşağıdaki gibidir.

void Read_Message()
{
	int remain_length=0,message_length=0,topic_length=0;
	char message[100];
	HAL_UART_AbortReceive_IT(&huart1);
	for(int i=0;i<sizeof(rx_buffer);i++)
	{
		 if(rx_buffer[i] == 0x30)
		 {
				remain_length = rx_buffer[i+1];
				topic_length = rx_buffer[i+2]+rx_buffer[i+3];
				message_length = remain_length -(topic_length + 2);
				for(int j=0;j<message_length;j++)
				{
					message[j] = rx_buffer[i+4+topic_length+j];	
				}
				break;
		 }
	}
	if(message[0] == 'O' && message[1] == 'N')
	{
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET);			// turn led on (C13)
		publish("LED","LED ON");
	}
	if(message[0] == 'O' && message[1] == 'F' && message[2] == 'F')
	{
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET);				// turn led off
		publish("LED","LED OFF");
	}
	memset(rx_buffer,0,sizeof(rx_buffer)); 											// clear buffer
	memset(message,0,sizeof(message));
	HAL_UART_Receive_IT(&huart1,(uint8_t *)rx_buffer,100);
}

Bu fonksiyonun içine her komut geldiğinde değişikliği LED isimliği topice gönderecek şekilde publish fonksiyonunu ekledim. Son olarak memset fonksiyonu ile rx_buffer ve message dizilerini sıfırladım. Mesajı çekmek için kullandığım bu fonksiyonu sonsuz döngü içerisinde aşağıdaki gibi kullandım.

while (1)
 {
	 Read_Message();
	 HAL_Delay(500);
		

 /* USER CODE END WHILE */

 /* USER CODE BEGIN 3 */

 }

Aşağıda MyMQTT ile gönderdiğim komutlara karşılık gelen cevapların ekran görüntülerini ekledim.

MyMQTT Uygulaması

MyMQTT Uygulaması

STM32 Kodlarının Tamamı

Proje dosyasını Github‘tan indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

/**
 ******************************************************************************
 * @file      : main.c
 * @brief     : Main program body
 ******************************************************************************
 ** This notice applies to any and all portions of this file
 * that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and
 * USER CODE END. Other portions of this file, whether 
 * inserted by the user or by software development tools
 * are owned by their respective copyright owners.
 *
 * COPYRIGHT(c) 2020 STMicroelectronics
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 * are permitted provided that the following conditions are met:
 *  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
 *   this list of conditions and the following disclaimer.
 *  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 *   this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
 *   and/or other materials provided with the distribution.
 *  3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
 *   may be used to endorse or promote products derived from this software
 *   without specific prior written permission.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
 * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
 * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
 * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
 * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
 * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
 * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 *
 ******************************************************************************
 */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"

/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "string.h"
/* USER CODE END Includes */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
UART_HandleTypeDef huart1;

/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
char rx_buffer[100],tx_buffer[150];

uint16_t ProtocolNameLength;
uint16_t ClientIDLength;

uint8_t connect = 0x10,publishCon = 0x30,subscribeCon = 0x82;
char *protocolName = "MQTT";
uint8_t level = 0x04;
uint8_t flag = 0x02;  // 02--> sifresiz
uint16_t keepAlive =60;
uint16_t packetID = 0x01;
uint8_t Qos = 0x00;
char *clientID = "Topuz";


/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);

/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void Connect_Broker(char *Ip ,char *Port)
{
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"AT+CIPCLOSE\r\n",strlen("AT+CIPCLOSE\r\n"),1000);			// Close TCP or UDP connection.
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"AT+CIPMODE=0\r\n",strlen("AT+CIPMODE=0\r\n"),5000);		// TCP Application Mode : 0->Normal Mode ,1->Transparent Mode
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"AT+CIPMUX=0\r\n",strlen("AT+CIPMUX=0\r\n"),1000);			// Single IP connection
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"AT+CSTT=\"internet\",\"\",\"\"\r\n",strlen("AT+CSTT=\"internet\",\"\",\"\"\r\n"),5000);	// APN settings
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"AT+CIICR\r\n",strlen("AT+CIICR\r\n"),5000); // Bring Up Wireless Connection with GPRS or CSD
	HAL_Delay(1000);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"AT+CIFSR\r\n",strlen("AT+CIFSR\r\n"),1000); // Get Local IP Address 
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)tx_buffer,sprintf(tx_buffer,"AT+CIPSTART=\"TCP\",\"%s\",\"%s\"\r\n",Ip,Port),5000); // Start up TCP connection
	HAL_Delay(2000);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"AT+CIPQSEND=1\r\n",strlen("AT+CIPQSEND=1\r\n"),5000); // Select Data Transmitting Mode. 0->Normal mode ,1->Quick send mode
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)"ATE0\r\n",strlen("ATE0\r\n"),5000);									// Set Command Echo Mode. 0->Echo mode off,1->Echo mode on 
	HAL_Delay(100);
	
	//connect packet
	
	ProtocolNameLength = strlen(protocolName);
	ClientIDLength   = strlen(clientID);
	uint8_t Remainlength;
	Remainlength = 2+ProtocolNameLength+6+ClientIDLength;
	uint16_t length = sprintf(tx_buffer,"%c%c%c%c%s%c%c%c%c%c%c%s",(char)connect,(char)Remainlength,(char)(ProtocolNameLength << 8),(char)ProtocolNameLength,protocolName,(char)level,(char)flag,(char)(keepAlive << 8),(char)keepAlive,(char)(ClientIDLength << 8),(char)ClientIDLength,clientID);
	
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)tx_buffer,sprintf(tx_buffer,"AT+CIPSEND=%d\r\n",length),1000);
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)tx_buffer,sprintf(tx_buffer,"%c%c%c%c%s%c%c%c%c%c%c%s",(char)connect,(char)Remainlength,(char)(ProtocolNameLength << 8),(char)ProtocolNameLength,protocolName,(char)level,(char)flag,(char)(keepAlive << 8),(char)keepAlive,(char)(ClientIDLength << 8),(char)ClientIDLength,clientID),5000);

}
void Subscribe(char *topic)
{
	uint16_t TopicLength = strlen(topic);
	uint8_t RemainLength = 2+2+TopicLength+1; // packetIDlength(2) + topiclengthdata(2)+topiclength+Qos
	uint16_t length = sprintf(tx_buffer,"%c%c%c%c%c%c%s%c",(char)subscribeCon,(char)RemainLength,(char)(packetID << 8),(char)packetID,(char)(TopicLength << 8),(char)TopicLength,topic,(char)Qos);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)tx_buffer,sprintf(tx_buffer,"AT+CIPSEND=%d\r\n",length),1000);
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)tx_buffer,sprintf(tx_buffer,"%c%c%c%c%c%c%s%c",(char)subscribeCon,(char)RemainLength,(char)(packetID << 8),(char)packetID,(char)(TopicLength << 8),(char)TopicLength,topic,(char)Qos),5000);
	
}
void publish(char *topic, char *message)
{

	uint16_t topiclength = strlen(topic);
	uint8_t remainlength = 2+topiclength+strlen(message);
	int length = sprintf(tx_buffer,"%c%c%c%c%s%s",(char)publishCon,(char)remainlength,(char)(topiclength << 8),(char)topiclength,topic,message);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)tx_buffer,sprintf(tx_buffer,"AT+CIPSEND=%d\r\n",length),100);
	HAL_Delay(100);
	HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)tx_buffer,sprintf(tx_buffer,"%c%c%c%c%s%s",(char)publishCon,(char)remainlength,(char)(topiclength << 8),(char)topiclength,topic,message),5000);
	HAL_Delay(100);
	
}
void Read_Message()
{
	int remain_length=0,message_length=0,topic_length=0;
	char message[100];
	HAL_UART_AbortReceive_IT(&huart1);
	for(int i=0;i<sizeof(rx_buffer);i++)
	{
		 if(rx_buffer[i] == 0x30)
		 {
				remain_length = rx_buffer[i+1];
				topic_length = rx_buffer[i+2]+rx_buffer[i+3];
				message_length = remain_length -(topic_length + 2);
				for(int j=0;j<message_length;j++)
				{
					message[j] = rx_buffer[i+4+topic_length+j];	
				}
				break;
		 }
	}
	if(message[0] == 'O' && message[1] == 'N')
	{
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET);			// turn led on (C13)
		publish("LED","LED ON");
	}
	if(message[0] == 'O' && message[1] == 'F' && message[2] == 'F')
	{
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET);				// turn led off
		publish("LED","LED OFF");
	}
	memset(rx_buffer,0,sizeof(rx_buffer)); 											// clear buffer
	memset(message,0,sizeof(message));
	HAL_UART_Receive_IT(&huart1,(uint8_t *)rx_buffer,100);
}

/* USER CODE END PFP */

/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

/**
 * @brief The application entry point.
 *
 * @retval None
 */
int main(void)
{
 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_USART1_UART_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */
	
 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
	 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET);	
		HAL_UART_Receive_IT(&huart1,(uint8_t *)rx_buffer,100);
		HAL_Delay(1000);
		Connect_Broker("212.125.XX.XXX","1883");	   // Broker IP and port
		HAL_Delay(1000);
		Subscribe("IOT");
		HAL_Delay(100);
 while (1)
 {
	 Read_Message();
		HAL_Delay(500);
		

 /* USER CODE END WHILE */

 /* USER CODE BEGIN 3 */

 }
 /* USER CODE END 3 */

}

/**
 * @brief System Clock Configuration
 * @retval None
 */
void SystemClock_Config(void)
{

 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
 RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

  /**Configure the Systick interrupt time 
  */
 HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);

  /**Configure the Systick 
  */
 HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);

 /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
}

/* USART1 init function */
static void MX_USART1_UART_Init(void)
{

 huart1.Instance = USART1;
 huart1.Init.BaudRate = 9600;
 huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
 huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
 huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
 huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
 huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
 huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
 if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

}

/** Configure pins as 
    * Analog 
    * Input 
    * Output
    * EVENT_OUT
    * EXTI
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);

 /*Configure GPIO pin : PC13 */
 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @param file: The file name as string.
 * @param line: The line in file as a number.
 * @retval None
 */
void _Error_Handler(char *file, int line)
{
 /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
 while(1)
 {
 }
 /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
 *     where the assert_param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{ 
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/**
 * @}
 */

/**
 * @}
 */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

Yazıda yanlış bir bilgi veya gözden kaçırdığım eksik bir şey varsa yorumlarda belirtiniz.

İyi Çalışmalar…

Kaynaklar:

Mehmet Topuz

12 Comments

 1. Merhaba. Bir öğrenci olarak yazılarınızdan çok faydalanıyorum. 2 sorum var. ESP8266’nın wifi ya da mqtt broker bağlantısı kopunca while loop içinde tekrar nasıl bağlanabilirim? Ayrıca Read_message fonksiyonunu delay olmadan interrupt ile nasıl çalıştırabilirim? HAL_UART_RxCpltCallback() içinde yazdım ama çalışmadı nedense.

  • 1-) MQTT de “ping request” paketi var bu paketi server’a gönderdiğinizde size “ping response” paketini gönderir. Keep alive süresi 60 ise siz her 50 saniye de bir servera ping request paketini gönderirseniz server-client bağlantısı kesilmeyecektir. Eğer ping request e cevap olarak ping response paketini göndermiyorsa server ile bağlantınız kopmuş demektir. Yani serverın ping requeste gönderdiği cevabı güzelce okuyup server bağlantısının olup olmadığına dair bir kontrol mekanizması kurmanız gerek. Bu aşamadan sonra eğer bağlantı kesilmiş ise tekrar Connect_Broker ve subscribe fonksiyonlarını sırasıyla tekrar çağırmalısınız.
   2-) HAL_UART_RxCpltCallback() fonksiyonu uart üzerinden belli bir byte alındıktan sonra bir kere çalışır. Uart tan gelen her bir byte ta USART1_IRQHandler() fonksiyonuna dallanır program. Uart hal kütüphaneleri ile okumak burada çok kullanışlı değil. Çünkü hal_uart_receive_it() fonksiyonu veya diğeri sizden UART tan kaç byte veri okunacağına dair sizden bir parametre bekler fakat server ın göndereceği byte lar belli bir uzunlukta değildir mesajın boyutuna göre değişiklik gösterir. Daha sağlıklı okuma için kendi uart interrupt kodlarınızı geliştirmenizi öneririm. Hatta DMA ile okursanız daha iyi olacaktır. Yazıdaki örnekte receive_it fonksiyonu ile 100 byte okunacak şeklinde kullanmışım ama o 100 byte’ın tamamını okumadan abort_receive_it() fonksiyonunu kullanmışım. Yani buffer içerinde mesaj verisini çektikten sonra bir nevi haberleşmeyi tekrardan başlatmışım. Buradaki bekleme süresi de o yüzden. Eğer az da olsa bir bekleme olmaz ise islemci çok hızlı çalışacağı için daha paketin hepsini almadan sürekli buffer ı temizleyecektir.
   Dediğim gibi bunun için daha iyi bir uart okuma algoritması geliştirilebilir.

 2. I used the Uart_Ring buffer of another tutorial along with your tutorial to replace UArt_RxClpt. But when I use it to send it can’t send like HAL_Uart_Transmit function. If possible, can you take a look at it and help me not: “(When it connect, handling the interrupt gives me a headache 🙁
  I really need your help, I’ll send you a post about Ring_buffer.

 3. Mehmet Bey merhaba
  sim800c modulündeki rx1 tx1 ve rx2 tx2 ile aynı anda iki farklı mikrodenetleyici ile internet bağlantısı sağlayabilir miyiz ben denediğim zaman sadece ilk bağlanan cihaz internete girebiliyor bunun bir çözümü var mı acaba ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir